THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NĂM 2019

Thông tin chi tiết và đề án tuyển sinh 2019 -> Tải file tại đây.

File mềm mẫu đăng ký tuyển sinh TCCN 2019 -> Tải file tại đây

Danh mục các tổ hợp môn năm 2019 -> Tải file tại đây

 

img20190302_10192860

img20190302_10130192

img20190302_10152108

img20190302_10083103