THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

Link tham khảo từ trang cổng thông tin tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo: Thông tin tuyển sinh Trường TCSP Mẫu giáo – Nhà trẻ Hà Nội

Tải File đề án tuyển sinh: Deantuyensinh2018_TrungcapSuphamMaugiaonhatrHaNoi

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

2.1. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh tốt nghiệp THPT

2.2. Phạm vi tuyển sinh:

Cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:

Xét tuyển;

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác  Mã tổ hợp môn  Môn chính  Mã tổ hợp môn  Môn chính  Mã tổ hợp môn Môn chính  Mã tổ hợp môn  Môn chính
 1  Các ngành đào tạo trung cấp
 1.1 Sư phạm mầm non  42140201  150  200  C15
 Tổng:  150  200

 

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Mã số trường: 0131

Mã ngành: 42140201

Tổ hợp môn xét tuyển: C15

2.7. Tổ chức tuyển sinh:

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 4/2018 đến 10/2018.

Xét tuyển nhiều đợt theo khung thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đợt 1 từ 3/4/2018 đến 29/7/2018

Đợt 2: từ 21 đến 30 tháng 8/2018

Đợt 3: Từ 10 đến 28 tháng 9/2018

Đợt 4: Từ 26/09 đến 30/10 năm 2018

2.8. Chính sách ưu tiên:

Theo Quy chế hiện hành.

2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

30.000đ/Hồ sơ

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có):

2.11. Các nội dung khác (không trái quy định):