Thông báo - Văn bản

Công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020

Công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 31/12/2020 | 10:50 sáng

Tải tập tin đính kèm tại đây Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020

Công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2020

Công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 31/12/2020 | 10:39 sáng

  Tải tập tin đính kèm tại đây: Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 06 tháng cuối năm 2020

Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 18/12/2020 | 10:45 sáng

  Tải tập tin đính kèm tại đây: Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2020

Công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2020 05/10/2020 | 2:37 chiều

Tải tập tin đính kèm tại đây: Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2020

Công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2020

Công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2020 10/07/2020 | 9:35 sáng

Tải tập tin đính kèm tại đây: Công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2020

Công khai tài chính năm 2020

Công khai tài chính năm 2020 08/04/2020 | 9:43 sáng

Tải tập tin đính kèm tại đây: Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020

Công khai tài chính năm 2019

Công khai tài chính năm 2019 10/01/2020 | 3:32 chiều

Tải tập tin đính kèm tại đây: Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ...

Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)

Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) 02/07/2019 | 3:02 chiều

Thuộc tính văn bản Tiêu đề: Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) Số/Ký hiệu: 60/CĐGD Ngày ban hành: 7/1/2019 12:00:00 AM Ngày có hiệu lực: 7/1/2019 12:00:00 AM Người ký: Đồng chí Trần ...