Các văn bản liên quan

Công khai tài chính năm 2019

Công khai tài chính năm 2019 10/01/2020 | 3:32 chiều

Tải tập tin đính kèm tại đây: Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ...

Công khai tài chính năm 2018

Công khai tài chính năm 2018 10/03/2018 | 5:51 chiều

  Tải tập tin đính kèm tại đây: Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2017 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân ...