Tải tài liệu

Công khai tài chính năm 2019

Công khai tài chính năm 2019 10/01/2020 | 3:32 chiều

Tải tập tin đính kèm tại đây: Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2019 Quyết định về việc công bố công khai thực hiện ...

Công khai tài chính năm 2018

Công khai tài chính năm 2018 10/03/2018 | 5:51 chiều

  Tải tập tin đính kèm tại đây: Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 3 năm 2017 Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân ...

test 12/07/2016 | 3:28 chiều

tesst [sdm_download id="74" fancy="0" new_window="1" button_text="Tải xuống"]

Mẫu đơn xét duyệt [demo download file] 11/06/2016 | 2:03 chiều

Văn bằng 2 ngành sư phạm mầm non sư phạm tiểu học là chương trình học chuyển đổi tất cả các ngành khác 2 chuyên ngành này do trường Đại học Thủ đô Hà Nội ...