Lịch công tác tuần: Từ 9 đến 15 tháng 9 năm 2019

LỊCH TUẦN TỪ 9 ĐẾN 15 THÁNG 9 NĂM 2019

Thứ

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Ghi chú

Thứ 2

9/9

       CBGV hoàn thành bài thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến”

Thứ 3

10/9

Thứ 4

11/9

Thứ 5

12/9

13h30: Phổ biến kế hoạch kiến tập

<TP: K43; Đ/c Nguyễn Hường>

Địa điểm: HTT2 Nhà E

Thứ 6

13/9

Thứ 7

14/9

 

CN

15/9