Lịch công tác tuần: Từ 26 đến 1 tháng 9 năm 2019

LỊCH TUẦN TỪ 26 ĐẾN 1 THÁNG 9 NĂM 2019

Thứ

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Ghi chú

Thứ 2

26/8

Thứ 3

27/8

 14h: Họp liên tịch xét thi đua tháng 8

Thứ 4

28/8

Thứ 5

29/8

  Lớp A42 học bù Chính trị, GDÂN ngày 23/8

(Tiết 1,2: GDÂN; Tiết 3,4: C.Trị)

Thứ 6

30/8

Thứ 7

31/8

 Ghi chú:

  • Ngày 2/9 <thứ 2>: Nghỉ lễ Quốc khánh
  • Dự kiến; 5/9 <thứ 5>:
    • 7h30 – 8h45: Khai giảng năm học 2019 – 2020. Các lớp học tiết 4,5 từ 9h
    • 9h – 10h: Họp chi bộ
    • 10h – 11h: Họp liên tịch
    • 13h30: Họp hội đồng

CN

1/9