Lịch công tác tuần: Từ 16 đến 22 tháng 9 năm 2019

LỊCH TUẦN TỪ 16 ĐẾN 22 THÁNG 9 NĂM 2019

Thứ

Ngày tháng

Buổi sáng

Buổi chiều

Ghi chú

Thứ 2

16/9

 

Thứ 3

17/9

 

Thứ 4

18/9

Thứ 5

19/9

K43 học theo TKB chiều 20/9

Thứ 6

20/9

 K43 Kiến tập tại Linh Đàm

Thứ 7

21/9

CN

22/9