Lịch Công Tác Tuần

Lịch công tác tuần: Từ 30 đến 6 tháng 10 năm 2019

Lịch công tác tuần: Từ 30 đến 6 tháng 10 năm 2019 27/09/2019 | 4:53 chiều

LỊCH TUẦN TỪ 30 ĐẾN 6 THÁNG 10 NĂM 2019 Thứ Ngày tháng Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ 2 30/9 Dự kiến: 3/10: Họp chi bộ kết nạp Đảng viên mới và trao quyết định đảng viên chính thức cho các ...

Lịch công tác tuần: Từ 23 đến 29 tháng 9 năm 2019

Lịch công tác tuần: Từ 23 đến 29 tháng 9 năm 2019 20/09/2019 | 7:10 sáng

LỊCH TUẦN TỪ 23 ĐẾN 29 THÁNG 9 NĂM 2019 Thứ Ngày tháng Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ 2 23/9  Đón đoàn CBQL và GV trường MN Tân Phong TP Lai Châu thăm quan và học tập tại trường SP <TP: ...

Lịch công tác tuần: Từ 16 đến 22 tháng 9 năm 2019

Lịch công tác tuần: Từ 16 đến 22 tháng 9 năm 2019 13/09/2019 | 7:19 sáng

LỊCH TUẦN TỪ 16 ĐẾN 22 THÁNG 9 NĂM 2019 Thứ Ngày tháng Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ 2 16/9   Thứ 3 17/9   Thứ 4 18/9 Thứ 5 19/9 K43 học theo TKB chiều 20/9 Thứ 6 20/9  K43 Kiến tập tại Linh Đàm Thứ 7 21/9 CN 22/9

Lịch công tác tuần: Từ 9 đến 15 tháng 9 năm 2019

Lịch công tác tuần: Từ 9 đến 15 tháng 9 năm 2019 06/09/2019 | 6:32 sáng

LỊCH TUẦN TỪ 9 ĐẾN 15 THÁNG 9 NĂM 2019 Thứ Ngày tháng Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ 2 9/9        CBGV hoàn thành bài thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" Thứ 3 10/9 Thứ 4 11/9 Thứ 5 12/9 13h30: Phổ biến kế hoạch kiến tập <TP: ...

Lịch công tác tuần: Từ 2 đến 8 tháng 9 năm 2019

Lịch công tác tuần: Từ 2 đến 8 tháng 9 năm 2019 30/08/2019 | 6:36 sáng

LỊCH TUẦN TỪ 2 ĐẾN 8 THÁNG 9 NĂM 2019 Thứ Ngày tháng Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ 2 2/9  Nghỉ lễ quốc khánh Thứ 3 3/9 Thứ 4 4/9 Thứ 5 5/9  8h: Khai giảng năm học 2019 - 2020 <ĐĐ: HTT2 nhà E; GVCN có mặt từ ...

Lịch công tác tuần: Từ 26 đến 1 tháng 9 năm 2019

Lịch công tác tuần: Từ 26 đến 1 tháng 9 năm 2019 23/08/2019 | 9:08 sáng

LỊCH TUẦN TỪ 26 ĐẾN 1 THÁNG 9 NĂM 2019 Thứ Ngày tháng Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ 2 26/8 Thứ 3 27/8  14h: Họp liên tịch xét thi đua tháng 8 Thứ 4 28/8 Thứ 5 29/8   Lớp A42 học bù Chính trị, GDÂN ngày 23/8 (Tiết 1,2: ...

Lịch công tác tuần: Từ 29 đến 4 tháng 8 năm 2019

Lịch công tác tuần: Từ 29 đến 4 tháng 8 năm 2019 26/07/2019 | 3:32 chiều

LỊCH TUẦN TỪ 29 ĐẾN 4 THÁNG 8 NĂM 2019 Thứ Ngày tháng Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ 2 29/7 Thứ 3 30/7 Thứ 4 31/7 Thứ 5 1/8 7h30: Họp chi bộ 9h: Họp liên tịch Từ 1/8 đến 8/8: Học sinh khóa 42 học GDQP 13h30: Họp hội ...

Lịch công tác tuần: Từ 17 đến 23 tháng 6 năm 2019

Lịch công tác tuần: Từ 17 đến 23 tháng 6 năm 2019 15/06/2019 | 10:13 sáng

LỊCH TUẦN TỪ 17 ĐẾN 23 THÁNG 6 NĂM 2019 Thứ Ngày tháng Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ 2 17/6 Thứ 3 18/6 Thứ 4 19/6 Thứ 5 20/6 8h: Họp chi bộ 9h30: Họp liên tịch Thứ 6 21/6 8h: Tổng kết năm học <Tại nhà E>. GVCN và HS ...

Lịch công tác tuần: Từ 10 đến 16 tháng 6 năm 2019

Lịch công tác tuần: Từ 10 đến 16 tháng 6 năm 2019 06/06/2019 | 10:21 chiều

LỊCH TUẦN TỪ 10 ĐẾN 16 THÁNG 6 NĂM 2019 Thứ Ngày tháng Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ 2 10/6  Chấm thi học kỳ 2 môn GD2, KNGT (cả ngày) Thứ 3 11/6  C42 thi thể dục Thứ 4 12/6 A42, B42 thi tin học A42, B42 thi ...

Lịch công tác tuần: Từ 3 đến 9 tháng 6 năm 2019

Lịch công tác tuần: Từ 3 đến 9 tháng 6 năm 2019 31/05/2019 | 10:06 sáng

LỊCH TUẦN TỪ 3 ĐẾN 9 THÁNG 6 NĂM 2019 Thứ Ngày tháng Buổi sáng Buổi chiều Ghi chú Thứ 2 3/6  K42 thi HK 2: Ca 1: 7h - 9h: Văn và PP Hướng dẫn trẻ Ca 2: 9h - 11h: PP tạo hình (3 ...